admin 发表于 2013-11-6 22:00:03

南开大学《西方经济学》精品课微观部分

   说明:
   课程负责人为刘骏民教授,现任南开大学西方经济学教研室主任,是南开大学西方经济学学科带头人,目前为本科生主讲宏观经济学等课程。我校的西方经济学课程有相当悠久的历史,从30年代开始,西方经济学就是经济类基础课程之一。50年代以后,西方经济学逐渐从经济类学科的基础理论转变为批判的对象。钱荣堃教授、魏埙教授、熊性美教授等都先后在我校主讲西方经济学的课程。在老先生的带动下,80年代中后期,一批中青年教师先后走向西方经济学课程的讲台。

导论

http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w00.rar 2013-7-15 10:53 上传点击文件名下载附件
248.93 KB, 下载次数: 14

admin 发表于 2013-11-6 22:00:49

第一章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w01.rar 2013-7-15 10:54 上传点击文件名下载附件
267.04 KB, 下载次数: 10

admin 发表于 2013-11-6 22:01:07

第二章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w02.rar 2013-7-15 10:54 上传点击文件名下载附件
282.97 KB, 下载次数: 10

admin 发表于 2013-11-6 22:01:23

第三章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w03.rar 2013-7-15 10:55 上传点击文件名下载附件
272.41 KB, 下载次数: 12

admin 发表于 2013-11-6 22:01:37

第四章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w04.rar 2013-7-15 10:55 上传点击文件名下载附件
267.8 KB, 下载次数: 10

admin 发表于 2013-11-6 22:01:53

第五章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w05.rar 2013-7-15 10:56 上传点击文件名下载附件
267.36 KB, 下载次数: 10

admin 发表于 2013-11-6 22:02:07

第六章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w06.rar 2013-7-15 10:56 上传点击文件名下载附件
263.17 KB, 下载次数: 12

admin 发表于 2013-11-6 22:02:19

第七章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w07.rar 2013-7-15 10:56 上传点击文件名下载附件
264.1 KB, 下载次数: 11

admin 发表于 2013-11-6 22:02:32

第八章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w08.rar 2013-7-15 10:57 上传点击文件名下载附件
280.17 KB, 下载次数: 12

admin 发表于 2013-11-6 22:02:46

第九章
http://www.wdjjlt.org/static/image/filetype/rar.gif w09.rar 2013-7-15 10:57 上传点击文件名下载附件
267.79 KB, 下载次数: 13

页: [1] 2
查看完整版本: 南开大学《西方经济学》精品课微观部分